Realizacje

 • Oprogramowanie systemu sterującego pracą elektrofiltrów oraz projekt techniczny i oprogramowanie systemu sterującego pracą wymiennika ciepła w hucie szkła „Polkolor Thomson” w Piasecznie; w aplikacjach zastosowano sterowniki typu SLC500/3. (1996 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC oraz konfiguracja systemu wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim. Aplikację wykonano na sterowniku firmy Allen Bradley. (1997 r.)
 • Oprogramowanie sterownika serii 9000 firmy Honeywell oraz konfiguracja systemu nadrzędnego SCAN3000 wsystemie sterującym pracą stacji wody gorącej w „Stomil” Olsztyn S.A. (1997 r.)
 • Projekt i oprogramowanie systemu stabilizującego temperaturę ekstrudera, opracowanie i uruchomienie systemu wizualizacji odzysku skrobi, system automatyki instalacji przyprawiania dla linii BP, montaż i oprogramowanie sterownika sterującego pracą pomp w oczyszczalni ścieków, modyfikacja oprogramowania sterownika PLC oraz montaż panelu PanelView550 dla linii obieraczek w fabryce spożywczej „Frito-Lay” w Grodzisku Mazowieckim. W aplikacjach zastosowano sterowniki SLC500/03 oraz SLC500/04 panele operatorskie typu PanelView 550. (1998 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC oraz panelu operatorskiego sterującego pracą sprężarek chłodniczych w „Pomerania Frucht” w Połczynie Zdroju; w aplikacji zastosowano sterowniki SLC500/03 oraz panele operatorskie typu MAC300 firmy Mitsubishi. (1998 r.)
 • Oprogramowanie sterowników PLC oraz konfiguracja paneli operatorskich dla systemu automatyki sterującego pracą stacji pomp próżniowych w fabryce opon „Stomil – Olsztyn” S.A.; w aplikacji zastosowano sterowniki SLC500/04 (trzy sztuki) oraz panele operatorskie PanelView1000 i DTAM Micro. (1998 r.)
 • Modyfikacja oprogramowania sterownika na linii wybielacza, oprogramowanie sterownika PLC na hali szamponów oraz sprawdzenie kodów sterowników PLC na zgodność z rokiem 2000, konfiguracja paneli operatorskich dla linii wybielacza i układu wody lodowej w Procter & Gamble Operations Polska S.A., w Warszawie. (1998 -1999 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC oraz konfiguracja systemu wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Brusach; w aplikacji zastosowano sterownik SLC500/04 oraz oprogramowanie wizualizacyjne RSView. (1999 r.)
 • Wykonanie systemu sterowania i monitorowania pracy stacji uzdatniania wody „Warszawska” w Nowym Dworze Mazowieckim; w aplikacji zastosowano sterownik SLC500/04 oraz oprogramowanie wizualizacyjne RSView32. (1999 r.)
 • Urządzenie do uszlachetniania opakowań szklanych wykonany w kooperacji z firmą z Holandii; w aplikacji zastosowano sterownik Simatic S7-300. (1999 r.)
 • Oprogramowanie i uruchomienie protokołu komunikacyjnego koncentrator MUPASZ-sterownik SLC500 dla EC Bydgoszcz. (1999 r.)
 • Oprogramowanie sterownika suwnicy łapowej dla FUD z Mińska Mazowieckiego; w aplikacji zastosowano sterownik SLC500/03 oraz moduły zdalnej akwizycji danych ADAM. (1999 r.)
 • Oprogramowanie systemu PlantScape firmy Honeywell (sterowniki oraz system nadrzędny) sterującego pracą instalacji drożdży oraz oczyszczalnią ścieków w KWD Maszewo. Zleceniodawca: Honeywell. (1999 – 2000 r.)
 • Oprogramowanie systemu sterowania pompami I-go obiegu chłodzenia turbiny w EC Stomil Olsztyn. W systemie zastosowano sterownik SLC500/03, Micrologix1200, oprogramowania RSView. Do komunikacji pomiędzy sterownikami zastosowano system transmisji radiowej opartej na radiomodemach Satel. (2000 r.)
 • Oprogramowanie systemu klimatyzacji i wentylacji dla Nestle-Pacyfik Toruń. W systemie zastosowano 2 sterowniki ControlLogix, 2 panele operatorskie PanelView1000 Color, wizualizacja RSView, konfiguracja sieci DeviceNet oraz Ethernet. (2001-2002r.)
 • Oprogramowanie sterowników układu rozładunku pieca do klejenia kineskopów oraz urządzenia do testowania kineskopów tzw. LeakPounder dla Thomson Multimedia. Aplikacje zostały wykonane w oparciu o sterowniki Mitsubishi .(2002 r.)
 • Wykonanie oprogramowania nadrzędnego dla linii czekolady w Cadbury-Wedel w Bielanach Wrocławskich. Jako system nadrzędny zostało wykorzystane oprogramowanie RSView32. (2002 r.)
 • Wykonanie systemu automatyki dla układu transferu czekolady w Cadbury-Wedel w Bielanach Wrocławskich. Aplikacja obejmowała wykonanie projektu elektrycznego, prefabrykację szafy sterowniczej, montaże obiektowe, wykonanie oprogramowania sterownika PLC typ PLC5 oraz systemu wizualizacji w oparciu RSView32. (2003 r.)
 • Oprogramowanie układu instalacji przygotowania mieszanek impregnacyjnych dla Wydziału Kordu w Stomil Olsztyn S.A.; w układzie wykorzystano sterownik S7-300, panel dotykowy MP 370, jako system nadrzędny oraz bazę receptur WinCC. (2002-2003 r.)
 • Opracowanie dokumentacji, oprogramowanie oraz uruchomienie sterownika i panelu operatorskiego (Allen Bradley) dla urządzenia do badania szoku termicznego dla Glass Produkt. (2003 r.)
 • Zmiana programu modułu ucinania rurek na sterowniku Allen Bradley GMC1394 dla Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o. (2003 r.)
 • Modernizacja systemu automatyki układu obierania kartofli w fabryce Frito Lay V.E. (Hungary) Kft w Budapeszcie. Zlecenie obejmowało cały zakres robót. (2003 r.)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Modernizacja sterowania automatyki i monitoringu ASUW w Modlinie, nadzór nad realizacją projektu. (2003 r.)
 • Oprogramowanie pompowni wody technicznej w Bridgestone Poznań, sterownik SLC 500/04, falowniki 1336, układy miękkiego rozruchu SMC+, komunikacja SCANPort. Zleceniodawca: Control Process Warszawa. (2003 r.)
 • System sterowania ssawkami na maszynie włókienniczej w zakładach Camela w Mieroszowie (sterownik ML 1200 Allen Bradley), zleceniodawca Introl z Katowic. (2003 r.)
 • Oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego (sterownik CompactLogix Allen Bradley) dla Toruń Nestle Pacyfic – AHU zespół hal E-GUNA. (2003 r.)
 • Oprogramowanie sterownika stołu załadowczego pieca do klejenia Nr 3, zmiany w oprogramowaniu stołu rozładowczego w Thomson Polcolor w Piasecznie (sterowniki firmy Mitsubishi) dla Control Process Warszawa. (2003 r.)
 • Wykonanie oprogramowania sterownika SLC 500, FAT, uruchomienie na obiekcie, instrukcja operatorska dla instalacji Bubbling w Thomson Polcolor w Piasecznie (sterowniki firmy Allen Bradley) dla Control Process Warszawa. (2003 r.)
 • Wykonanie oprogramowania sterownika SLC 500, FAT oraz uruchomienia na obiekcie dla instalacji MIXING w Thomson Polcolor w Piasecznie (sterowniki firmy Allen Bradley) dla Control Process Warszawa. (2003 r.)
 • Oprogramowanie systemu wentylacji i klimatyzacji oraz monitoringu środowiskowego dla Polfa Warszawa S.A.; w układzie wykorzystano sterownik S7-300 i system nadrzędny WinCC. Całość zadania realizowała firma Control Process z Warszawy. (2003 r.)
 • Oprogramowanie kamery OMRON, serwonapędów Festo oraz sterownika PLC Allen Bradley typ SLC 500/04 i panelu operatorskiego PV 600 dla Pilkinngton Automotive w Sandomierzu. Zleceniodawca: Rocwell Automation z Warszawy. (2004 r.)
 • Projekt elektryczny i wykonanie oprogramowania dla sterowniku, panelu operatorskiego oraz serwonapędów (wszystkie komponenty Allen Bradley) prototypowej maszyny do ustawiania butelek w odprężarce dla Glass Produkt. (2004 r.)
 • Wykonanie projektu elektrycznego, oprogramowanie sterownika PLC oraz wykonanie wizualizacji RSView32 systemu naważenia surowców w Hucie Szkła w Pobiedziskach. Zestawiarnię wykonywała firma Glass Produkt z Tomaszowa Maz. (2004 r.)
 • Modernizacja sterowania i komunikacji systemów centralnego paletyzowania i transportu wyrobu gotowego w TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. (panele operatorskie Siemens MP370, system nadrzędny InTouch 8.0, sterowniki Siematic S73152DP) dla Control Process Warszawa. (2004 r.)
 • Wykonanie dokumentacji, oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego dla zasypników zestawu wanny szklarskiej wraz z uruchomieniem urządzeń w Hucie Szkła w Kunicach koło Żar; sprzęt Allen Bradley; zleceniodawca Glass Produkt. (2004 r.)
 • Wymiana sterowania na linii sortowania ziemniaków HERBERT w fabryce spożywczej Frito-Lay w Grodzisku Mazowieckim; w aplikacjach zastosowano sterowniki SLC500/04 oraz system rozproszonych wejść/wyjść FLEX IO Allen Bradley. (2004 r.)
 • Wykonanie nowej wizualizacji systemu naważenia surowców w Hucie Szkła w Sieraków S.A. Zastosowano oprogramowanie RSView32. (2004 r.)
 • Nadzór inwestorski dla realizacji inwestycji „Modernizacja sterowania automatyki i monitoringu ASUW w Modlinie”. (2004 r.)
 • Rozszerzenie oprogramowania sterującego linią naważenia w Polglass PolskaA. – dodanie wagi nr 9 wraz z uruchomieniem na obiekcie. (2004 r.)
 • Modernizacja sterowania i komunikacji systemów centralnego paletyzowania i transportu wyrobu gotowego w TCHIBO Warszawa sp. z o.o. sterowniki Seimatic S7-300 oraz S5-135. (2004 r.)
 • AHU GP2 – Modyfikacja i uruchomienie programu dla Chilera Ch 308 w panelu 200 AHU GP2 – Modyfikacja systemu wizualizacji dla AHU nr 1, AHU GP2 (przeniesienie wizualizacji z panelu 1400 do PC) AHU GP2 – Uruchomienie AHU GP2 część II (Program) dla Procter & Gamble Operations Polska sp. z o.o. w Warszawie. (2004 r.)
 • Zmiany w oprogramowaniu sterownika 9100e HONEYWELL oraz w systemie operatorskim SCAN 300 w Stomil Olsztyn S.A. (2004 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC, wykonanie wizualizacji na panelu operatorskim Quick Panel CE sterujących pracą pięciu układów klimatyzacyjnych w P.P.H. „EWA” w Krotoszynie. W aplikacji wykorzystano sprzęt firmy GE Fanuc. (2004 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC, wykonanie wizualizacji na panelu operatorskim dla stanowiska kontroli form, uruchomienie systemu na obiekcie w Pilkington Automotive. Zastosowano sterownik SLC500/03 oraz panel operatorski PV300 Micro. Zleceniodawca: Festo. (2004 r.)
 • Zmiany w oprogramowaniu systemu SCADA, uruchomienie na obiekcie rozproszonego systemu zbierania danych w ramach projektu modernizacji instalacji sieciowej w Bridgestone Poznań zastosowano między innymi koncentratory portów RS232 typu N-PORT. Całość zadania realizowała firma Control Process z Warszawy. (2004 r.)
 • Modernizacja maszyny ciągarskiej do drutu spiralnego w Stanley Fastening Systems Poland sp. z o.o. Zastosowano sterownik MicroLogix1500 w konfiguracji 128DI/76DO/8AI/8AO oraz panel operatorski PV300. Roboty te wykonano na zlecenie firmy Introl z Katowic. (2004 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC GE Fanuc, wykonanie wizualizacji na panelu operatorskim Quick Panel CE dla układu pomp wody lodowej w P.P.H. „EWA” w Krotoszynie. (2004 r.)
 • Zmiany w oprogramowaniu sterownika PLC oraz konfiguracji panelu operatorskiego i systemu wizyjnego w stopkarce, w Pilkington Automotive. Prace zleciła nam firma Festo. (2005 r.)
 • Modernizacja oprogramowania sterownika PLC dla linii mieszania wraz z uruchomieniem na obiekcie w Thomson Multimedia Piaseczno. (2005 r.)
 • Wykonanie oprogramowania pilotażowej instalacji systemu do analizy przestojów w Tchibo Polska w Markach – maszyna SIG 826. (2005 r.)
 • Wykonanie modyfikacji oprogramowania sterownika PLC oraz panelu operatorskiego, opracowanie nowej dokumentacji elektrycznej oraz DTR zasypnika oscylacyjnego wraz z uruchomieniem urządzenia. Zasypnik ten pracuje w Hucie Szkła w Wałbrzychu. (2005 r.)
 • Oprogramowanie i uruchomienie maszyny do cięcia i podawania wafli w Cadbury Wedel w Warszawie. Urządzenie wyposażono w 3 serwonapędy oraz dotykowy panel operatorski. System sterowania oparto na sterowniku ControlLogix. Zadanie wykonaliśmy na zlecenie firmy Introl z Katowic. (2005 r.)
 • Oprogramowanie sterownika PLC, wykonanie wizualizacji na panelu operatorskim, uruchomienie urządzenia do uszlachetniania na zimno. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „GLASS PRODUKT” Sp. z o.o. (2005 r.)
 • Wykonanie translacji ekranów panelu operatorskiego PanelView1000 maszyny powlekającej 101 w 3M Poland sp. z o.o. (2005 r.)
 • Modernizacja systemu naważenia surowców szklarskich w Hucie Szkła „Sieraków” S.A. Modernizacja obejmowała wykonanie systemu transportu pneumatycznego wraz z odpylaniem, dostawę wag tensometrycznych oraz modyfikację systemu automatyki. Ponadto w ramach modernizacji wymieniono procesory wagowe i czujniki tensometryczne dla wag piasku. (2005 r.)
 • Wykonanie oprogramowania systemu monitorowania mediów oraz układów klimatyzacji i wentylacji w Essilor Optical Laboratory Polska. System został oparty na sterownikach SLC500 oraz MicroLogix1500. W systemie wizualizacji zastosowano oprogramowanie RSView32 oraz OPC serwer firmy KEP. Ponadto do systemu wizualizacji podłączono regulatory firmy Satchwell. (2005 r.)
 • Oprogramowanie redundantnego systemu sterowania mediami w Bridgestone Poland Sp. z o.o. System został oparty na redundantnym sterowniku ControlLogix. Do dialogu z operatorem wykorzystano panele operatorskie typu PanleView1000 z komunikacją ControlNet. Jako system nadrzędny zostało zastosowane oprogramowanie RSView32. Do gromadzenia i analizy danych pomiarowych został wykorzystany pakiet BizWare Historian. Montaże obiektowe i całość zadania firmował Control Process Consulting z Warszawy.(2005 r.)
 • Wymiana i załadowanie oprogramowania do panelu operatorskiego, uruchomienie na obiekcie w Eurofilms Polska – Oddział w Oławie. (2005 r.)
 • Konwersja oprogramowania sterowników PLC2 oraz PLC3 na oprogramowanie sterowników ControlLogix dla maszyn konfekcyjnych oraz systemu transportu podwieszanego w MICHELIN A. wraz z uruchomieniem systemu. W ramach zadania został także uruchomiony system wejść wyjść w standardzie CLX z komunikacją ControlNet. Zleceniodawca i montaże obiektowe – Control Process Consulting Warszawa. (2005 r.)
 • Zmiany w wizualizacji paneli MP 380 w Tchibo – Warszawa Marki. (2005 r.)
 • Oprogramowanie i uruchomienie sterownika SLC 500/05 oraz systemu wizualizacji RSView32 dla układu monitoringu poziomu paliwa w zbiornikach oraz sygnalizacji położenia zasuw w Petrolot w Warszawie. (2005 r.)
 • Wykonanie oprogramowania i uruchomienie sterowników wózków transportu podwieszanego w MICHELIN S.A. (2005 r.)
 • Wykonanie systemu rejestracji czasu pracy urządzeń w Cadbury Wedel w Warszawie. System oparto na oprogramowaniu RSView 32 oraz sterowniku ControlLogix (2005 r.)
 • Wykonanie wizualizacji linii mas w Cadbury Wedel w Warszawie. System oparto na oprogramowaniu RSView 32. (2006 r.)
 • Oprogramowanie i uruchomienie systemu naważania surowców szklarskich. System oparto na sterowniku SLC500. Do komunikacji z przetwornikami wagowymi została wykorzystana sieć ProfiBus. Jako system operatorski wykorzystano oprogramowanie RSView32. (2006 r.)
 • Oprogramowanie redundantnego systemu stacji wody gorącej. System oparty na sterowniku ControlLogix oraz systemie wizualizacji RSView. (2006 r.)
 • Oprogramowanie sterownika stacji redukcyjnej azotu. System zrealizowano na sterowniku ControlLogix oraz panelu operatorskim PanelView1000+.(2006 r.)
 • Oprogramowanie sterownika autoklawu. Układ został zrealizowany na sterowniku FlexLogix oraz panelu operatorskim PanelView700+.(2006 r.)
 • Wymiana sterowników PLC w maszynach pakujących. Wykonano modernizację 3 maszyn pakujących. Zastosowano sterowniki rodziny SLC500 oraz panele operatorskie PanelView600+.(2006 r.)
 • Konwersja oprogramowania sterownika TI na oprogramowanie sterownika CompactlLogix. Sterownik CompactLogix steruje maszyną konfekcjonującą. (2006 r.)
 • Oprogramowanie sterownika układu transportującego szyby. W systemie zastosowano sterownik ControlLogix, panele PanelView1000+ oraz sieć maszynową Asi. (2006/2007 r.)
 • Oprogramowanie systemu stabilizacji temperatury w komorach klimatycznych maszyn bieżnych. W ramach projektu wykonano oprogramowanie dla 4 komór. System został oparty na sterownikach CompactLogix oraz panelach operatorskich PanelView300. (2007 r.)
 • System naważania surowców szklarskich. System oparto na sterowniku Siematic S7/300 oraz oprogramowaniu wizualizacyjnym WinCC. Do komunikacji z elektroniką wagową wykorzystano sieć ProfiBus.

Nawiązaliśmy stałą współpracę z Przedsiębiorstwem Innowacyjno Wwdrożeniowym Glass Produkt sp. z o.o. dla którego opracowujemy systemy automatyki. W ramach tej współpracy, Glass Produkt, dysponując zapleczem technicznym wykonuje dla nas prefabrykacje szaf sterowniczych, roboty mechaniczne, montażowe elektryczne i instalacyjne.

Data aktualizacji: kwiecień 2007 rok.