System wizyjny do kontroli nadruku na wyrobie

W roku 2016 zaproszono nas do realizacji dwóch systemów wizyjnych, których zadaniem było wykonanie kontroli nadruku na wyrobie. Nadruk wykonywano metodą sitodruku.

Po wstępnych testach do realizacji zadania wybrano system FH Omron z kamerą monochromatyczną o rozdzielczości 12MPIX. Takie rozwiązanie umożliwiło wykrywanie nawet drobnych wad nadruku.

Sterowniki kamer skomunikowano zw sterownikiem PLC linii za pomocą protokołu EthernetIP. Początkowo integracja kamer z systemem Rockwell nastręczała wiele problemów, jednak z pomocą przyszedł kolega z USA, który poprawił plik EDS dostarczony z systemem wizyjnym.  Od tego czasu komunikacja ruszyła w sposób bezproblemowy.

W pierwszym podejściu użyto kilku narzędzi porównania ze wzorcem, tak aby sygnalizować operatorowi wady w poszczególnych obszarach nadruku. Podejście to okazało się nietrafione z uwagi na duży rozmiar danych konfiguracyjnych. Ponadto Klient wymagał dostępności kilkunastu różnych receptur, tak aby w prosty sposób można było przezbrajać linię. Z uwagi na częste zawieszanie się kontrolera kamer przy dużej liczbie receptur zmieniono koncepcję inspekcji na wykonywanie kontroli całego obszaru nadruku za pomocą jednego narzędzia.

W trakcie pracy sytemu natrafiono na kolejny problem związany ze wstępnym pozycjonowaniem obszaru inspekcji. Rozwiązaniem tego problemu było zastosowanie korekcji położenia za pomocą średniej ważonej z pozycji 2 obszarów nadruku.

Kolejnym wyzwaniem był fakt, że system wizyjny umieszczono klika stanowisk dalej od stanowiska odbioru wyrobu przez operatora. System lamp na kolumnie świetlnej informujący o wyniku inspekcji okazał się mało użyteczny.  Z chwilą, gdy operator otrzymywał informację o błędzie inspekcji nie wiedział, w jakim obszarze nadruku ma szukać wad.

System FH nie dysponował możliwością kolejkowania wyników inspekcji. Z pomocą przyszli mam Koledzy z firmy VIX system oferujący system SCADA iFix oraz makra systemu FH. Zastosowanie systemu SCADA do tak egzotycznego zadania, jak kolejkowanie wyników inspekcji systemu wizyjnego okazało się strzałem w przysłowiową „dziesiątkę”.  Za pomocą systemu iFix rozwiązano problemy komunikacji z systemem wizyjnym oraz PLC, ponadto stanowił on platformę umożliwiającą w prosty sposób tworzenie interfejsu operatora a także uruchamiania skryptów wyzwalanych zdarzeniami. Ponadto system dział stabilnie i nie wymaga dodatkowej pracy związanej z debugowaniem.

W rezultacie otrzymano dość ciekawe rozwiązanie, które scala w sobie najlepsze cechy systemów PLC, wizyjnych oraz SCADA wspomagające Operatora w żmudnym procesie kontroli wyrobu gotowego.

 

Wojciech Kaczmarski

ELMOS